Dikili Hakkında

Coğrafi Yapı

İlçemiz konumu itibariyle Ege denizi kıyısında ve Midilli Adası karşısında yer alır. Komşu ilçeler Ayvalık, Bergama ve Aliağa’dır. Dikili’nin yerel konumu 39 derece 03 saniye kuzey enlemi ile 26 derece 52 saniye doğu boylamı arasına düşer. İlçe Merkezinin konumu ise Batısı Ege denizi, Güneyi Karadağ’ın eteği olan Kızılçukur ve Ali Petre bayırı, doğusu Uçar ve Katrancı bayırı ve kuzeyi de ova ile çevrilidir.

Sınırları ise; kuzeyden Madra Çayını izleyerek Kozak yükseltisine ve Kaplan Köyünün altındaki köprüye kadar uzanır. Büveler, Kemente ve Kartal yaylalarını içine alarak Geyikli Dağı’na ulaşır. Güneyden kemikli burnundan Bakırçay’ın ağzına ve Bakırçay boyunca Aşağıkırıklar köyü yakınına kadar gelir. Batıdan Madra Çayı ağzından Dikili, Bademli ve Çandarlı, Doğudan Aşağıkırıklar köyü yakınından Sağancı ve Yenice köyleri arasından Geyikli Dağına kavuşur. İlçemiz İzmir’e 118, Ayvalık’a 42, Altınova’ya 25, Bergama’ya 24 ve Kınık’a 42 km. uzaklıktadır. Deniz yolu olarak ise İzmir’e 66 mil, İstanbul’a 228 mil ve Midilli’ye 18 mil uzaklıktadır.

*Yüzölçümü : 541 km2,

*Rakımı : 2 metredir.

*Plaj Uzunluğu : Dikili Plajı 20 Km, Çandarlı Plajı 22 Km.dir.

Nüfus Durumu

İlçe Merkezi, Çandarlı Nahiyesi ve köylerin nüfus dağılımı aşağıda belirtilmiş olup, nüfus dağılımı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi kesin sonuçlarıdır.

İlçe Merkezi ve Köylerde oturan nüfusun %85’i tarımla uğraşır. Diğer nüfus ise küçük esnaf, zanaatkar, tüccar ve hizmet sınıfını oluşturur.

İlçemiz Merkez ve köylerde kadın-erkek nüfus oranı %50 olup, hiçbir yerleşim yerinde bu oranın dengesiz dağılımı görülmez.

İdari Durum

İlçenin bir kasabası ve 25 köyü ,Dikili İlçe Merkezinde 4, Çandarlı Kasabasında 2 olmak üzere toplam 6 Mahallesi vardır. Köyler genellikle ulaşım yollarına ve tarım alanlarına yakın kurulmuşlardır. Bu köylerin yol, su, elektrik gibi sosyal yaşantısı, bunun yanında devlet yönetimi ile halkın arasındaki müspet ilişkiyi sağlayan hizmetler açısından bir problemi yoktur. Devletin yapmakta olduğu hizmetler açısından hizmetin gitmediği köy yoktur. İdareye yardımcı, idare ile halk arasında ilişkiyi sağlayan muhtarlık birimleri, yasalar ve görevleri konusunda yeterli bilgi düzeyine sahiptirler. İlçe halkının devlet yönetimine güveni tamdır. Bu güveni sarsacak veya devletin müdahalesini gerekli kılacak çapta hiçbir olay olmamıştır. Halkın ekonomik gücünün ve eğitim düzeyinin iyi oluşu devlet yönetimiyle halk arasındaki ilişkilerin istenilen düzeyde olmasını sağlamaktadır.

Sosyal Durumu

Tarım girdileri ve diğer sektörlerin kazançlarının yüksek oluşu halkın satın alma gücünü artırmakta ve sosyal seviyeyi yükseltmektedir. Halkın satın alma gücünün yüksekliği, köylerimizde bile elektrikle çalışan soğutucu, televizyon ve diğer elektrikli ev aletlerini kullanımda %60-70’ler boyutuna gelmiştir.

İlçede konut büyük boyutlara ulaşan bir sorun değildir. Yapılan istatistiklerden her 5 kişiye bir konut düştüğü görülmüştür. Turistik özelliği sebebiyle yaz aylarında geçici olarak konut sorunu olmaktadır. Bunun yanında sadece yaz aylarında kullanılan, halkın yazlık dediği konut miktarı da yine ilçenin turistik özelliği sebebiyle devamlı artmaktadır.

Okuma yazma oranı yüksek olan ilçemizde, halkın kişisel ve toplumsal münasebetlerindeki sosyal yaşantısı belli bir düzeyin üzerindedir.

İlçe halkının tümünde davranış konuşma tarzı , giyim, kuşam, gelenek, görenek ve bunların uygulaması hadiselere tepki ve duyarlılık yönünden devamlı bir uyumluluk gözlenmektedir.İlçemizde günlük yaşam ve mevcut küçük sanayinin ihtiyacı olan elektrik enerjisi Bergama Trafo Merkezinden temin edilmektedir. Usulsüz ve kaçak elektrik kullanımına karşı devamlı önlemler alınmaktadır. Şu anda elektriği olmayan köyümüz bulunmamaktadır. İlçede merkezindeki elektrik abone sayısı 13.226, toplam ilçe abone sayısı ise 25.348’dir.

İlçemizde sağlık hizmetleri, çevre sağlığı, suları klorlamak, hastalık etkeni kara sinek ve sivri sinek gibi haşerelerle mücadele, tedavi yöntemlerinin uygulanması, aşılama kampanyaları ile devamlı yürütülmektedir. Bu hizmetler Sağlık Grup Başkanlığı ile Çandarlı Sağlık Ocağı doktorları ve yardımcı personeli ile yapılmaktadır.

Alınan önlemlerle bugüne kadar İlçemizde halkın sağlığını tehdit eden salgın bir hastalık olmamıştır. Özellikle köylerde oturan ve okul çağındaki çocukların tümü görevli sağlık personeli tarafından periyodik olarak sağlık kontrolünden geçirilmektedir.

İlçe merkezinde 8, Çandarlı beldesinde 3 olmak üzere ilçede toplam 11 adet eczane bulunmakta olup, ilaç sıkıntısı yoktur. PTT İşletme Genel Müdürlüğüne bağlı İlçemizde Posta Merkez Müdürlüğünün yalnızca Çandarlı kasabasında 1 şubesi bulunmaktadır.

İlçemizde iş ve çalışma hayatı devamlılık arz eder. Birden fazla tarım üretiminde bulunulması, senenin tüm aylarında çalışmayı gerekli kılar, iş ve çalışma hayatında idarenin müdahalesini gerekli kılacak problemleri yoktur. Ayrıca ilçede ağalık, şeyhlik gibi müesseseler de bulunmamaktadır.

EĞİTİM VE KÜLTÜR DURUMU

İlçemizde, etnik yapı itibariyle gelenek ve göreneklerde büyük farklılıklar yoktur. Kişisel ve toplumsal her olaya tepki de büyük çoğunlukla aynı olmaktadır. Tüm İlçede taassup ölçüde koyu dinci, Atatürk İlkelerine ve İnkılaplarına ters davranışlarda bulunan kişi ve kişilere rastlamak mümkün değildir. İlçe halkı genellikle dışa dönük, her yeniliği kolaylıkla uyan, uygulayan bir karaktere sahiptir. Bu müspet durum halkın belirli bir eğitim ve kültür seviyesine sahip olduğunu göstermektedir. İlçede okul çağındaki çocukların eğitim ve öğretimleri mevcut okullarda yapılmaktadır.

Tarımsal konularda insan sağlığından din eğitimine kadar mesleki ve toplumsal konulardaki halk eğitimi ise, İlçedeki mevcut işleri yürütmekle görevli birimler tarafından yerine getirilmektedir.

İlçemizde okul çağına geldiği halde devletin yükümlülüğünü yerine getirmemesi sebebiyle okula gidememiş çocuk yoktur. Huzur ve güven ortamı, tüm okullarda gerçek öğretime yönelik çalışmalarla başarı oranı büyük ölçüde artırılmıştır.

İlçemizde okul dışı eğitim Halk Eğitim Merkezi kanalıyla organize edilmektedir. Eğitime ve öğretime yönelik çalışmalar ilçe merkezi ve köylerinde çeşitli konularda konferanslar ve eğitim çalışmaları çeşitli kurslar açmak yoluyla yapılmaktadır.

İlçede her mahsulün bol ve kaliteli üretilmesi insan sağlığı açısından dengeli beslenme konusuyla orantılıdır. Dengeli beslenme eğitimleri okullar ve köylerde ilgili birimler tarafından yürütülmektedir. İlçemizde 1 adet matbaa olup, 3 mahalli gazete yayınlanmaktadır. İzmir’e yakınlığı, ulaşım kolaylığı nedeniyle halkımızın mecmua ve gazete ihtiyaçları günlük olarak karşılanmaktadır.

İlçemizde 1985 yılından bu yana yapılan festival bilhassa yerli turizm açısından etkinlik yaratmaktadır. Ayrıca ilçemizde çim futbol sahası ile saha içerisinde 1000 kişilik tribün ile kapalı spor salonu bulunmaktadır.

İlçemizde müstakil bir okul öncesi eğitim kurumu bulunmamaktadır. 1’i Merkez Çok Programlı Lise bünyesinde, 5’i ilköğretim okulları bünyesinde olmak üzere toplam 6 adet ana sınıfı bulunmaktadır.

İlköğretim okullarından 4’ü merkezde, 5’i belde ve köylerde olmak üzere toplam 9 müstakil olarak, 5’i (1-5 sınıflı), 1’i (1-3 sınıflı) olmak üzere toplam 6 okulla birlikte toplam 15 ilköğretim okulu eğitim ve öğretime devam etmektedir.

İlçede 2’si Çok Programlı Lise ve 2003-2004 öğretim yılında açılan Semih Tınay Anadolu Lisesi olmak üzere toplam 3 ortaöğretim kurumu bulunmaktadır.

Ayrıca ilçemizde 2 özel dershane, 1 özel sürücü kursu olmak üzere toplam 3 adet özel öğretim kurumu mevcuttur.

SAĞLIK DURUMU

İlçe Sağlık Grup Başkanlığına bağlı olarak Dikili Merkezde 2, Çandarlı Kasabası ile Kabakum ve Bademli köylerinde 1’er olmak üzere toplam 5 adet Sağlık Ocağı Mevcuttur. Kocaoba, Salihler, Deliktaş ve Denizköy köylerinde 1’er adet sağlık evi bulunmaktadır.

Ticaret

Bölgenin genel olarak tarım ürünleri ile madenleri ihraç edilmektedir. 2000 yılında 135 metre boyunda ve 8,5 metre derinliğinde tamamlanan Dikili Limanında 2006 yılı içerisinde, 469.000 ton yükleme-boşaltma yapılmış, toplam 11681 yolcuya ve 187 adet gemiye hizmet verilmiştir. İlçemizin yanında bölgemize de hizmet vermektedir.

Halkın kırsal kesimde geçim kaynağı genelde tarım ve hayvancılığa dayalı olup denize kıyısı olan köylerde balıkçılık önem arz etmektedir.

Tarım

İlçenin toplam yüzölçümü 541.000 dekardır. Tarım arazisi 124.231 dekar olup , bunun 70.900 dekarı sulu alan, 53.331 dekarı kuru alandır. Ayrıca 33.977 dekarı zeytinlik, 83.289 dekarı mera ve tabi çayır, 207.650 dekarı orman arazisi, 82.965 dekarı taşlık ve kayalık, 3.500 dekarı göller ve su satıhları, 39.365 dekarı meskun sahalardan oluşmaktadır.

66.306 dekarda tarla bitkileri, 8.296 dekarda yem bitkileri, 262 dekarda açıkta sebze yetiştiriciliği, 40 dekarda örtü altı yetiştiriciliği, 1.316 dekarda meyve yetiştiriciliği, 180 dekarda turunçgiller yetiştiriciliği yapılmakta olup, 130 dekar ise bağ olarak kullanılmaktadır.

Hayvancılık

İlçenin 83.289 dekarı mera ve tabi çayır olarak kullanılmaktadır. Buda hayvancılığın önemini ortaya koyarak ilçenin gelir kaynağını oluşturmaktadır. Özellikle küçükbaş hayvancılık yaygın olarak yapılmaktadır. İlçemiz; 6000 baş sığır, 50000 baş koyun kuzu, 8500 baş Kıl keçi oğlak, 1500 baş Saanen Keçisi ,6100 adet arı kovanı, 295186 adet kanatlı hayvan varlığına sahiptir.